top of page

Splošni pogoji Plesnega centra TBA

Sestavni deli pogodbe o vpisu in izvedbi plesnega programa so:

-       Splošni pogoji

-       Varovanje osebnih podatkov

-       Seznanjenost s CENIKOM in PLAČILNIMI POGOJI plesnih programov

-       Potrditvena izjava o VPISU

-       Navodila za obisk plesnih programov v času COVID-19.

 

SPLOŠNI POGOJI – Plesno društvo TBA

 

 Splošni pogoji Plesnega društva TBA (v besedilu Splošni pogoji) urejajo način poslovanja Plesnega društva TBA in zavezujejo vsakega, ki je s Plesnim društvom TBA v pogodbenem razmerju.

VPIS

Vpis v Plesni društvo TBA velja kot pogodbeno razmerje med Plesnim društvom TBA in stranko.

Vpisi v plesni center potekajo na spletni strani www.tba-plesnicenter.si. Ob vpisu polnoleten član oz. v primeru mladoletnega člana starš/skrbnik izpolni prijavnico za tekočo sezono za izbran plesni program.

Prijavnico je možno potrditi le v primeru strinjanja z vsemi zgoraj navedenimi sestavnimi deli pogodbe. Na podlagi prejete prijavnice in udeležbe na plesnem programu Plesno društvo TBA stranki po e-pošti pošlje ponudbo v obliki podatkov za plačilo storitve. Vpis se med Plesnim društvom TBA in stranko aktivira ob strankinem plačilu storitve ob v ponudbi določenem roku.

Vpis v program z izpolnitvijo spletne prijavnice je obvezen za vse člane.

Vpisi potekajo celo leto.

 

PLESNI PROGRAMI

 

Trajanje posameznih programov je razvidno pri opisu programov in na urnikih. Program lahko poteka 45, 60, 75. 90 ali 120 minut.

Redni plesni programi se izvajajo v času šolskega leta. Redne vaje ne potekajo v času šolskih počitnic in praznikov, razen, če je tak dogovor z vsemi tečajniki programa.

V kolikor v program ni vpisanih dovolj plesalcev/k, si kot izvajalec pridržujemo pravico odpovedi tečaja za en teden vnaprej. V kolikor je bilo plačilo za plesni program že izvedeno, ga v celoti vrnemo.

VPIS V TEKMOVALNI PLESNI PROGRAM

V tekmovalni plesni program se lahko udeleženci vpišejo na podlagi predhodnega povabila Plesnega društva TBA (ponavadi po opravljeni avdiciji) ter z izpolnitvijo prijavnice z ustreznimi podatki in oddajo le-te preko spletne strani www.tba-plesnicenter.si.

 

Z vpisom v tekmovalno skupino se udeleženec zaveže obiskovati redne treninge celo šolsko leto:
- obiskovati redne treninge celo šolsko leto
- obiskovati dodatne treninge v okviru priprav na nastop na plesnih festivalih in tekmovanjih
- sodelovati na vseh plesnih festivalih in tekmovanjih po programu skupine.

Ob vpisu v tekmovalno skupino se udeleženec zaveže, da bo redno – do roka plačila navedenega na predračunu, poravnal vse nastale finančne obveznosti po programu skupine.

 Vpis v tekmovalno skupino velja za celo tekmovalno sezono, v obsegu vaj, ki je določen vsakokrat v septembru. Na vajah je udeleženec lahko prisoten le ob poravnani šolnini pred obiskom prve vaje. Med letom je izpis iz tekmovalne skupine mogoč samo v primeru višje sile (poškodba, dolgotrajna bolezen, ipd.), sicer izpis tekom leta ni mogoč.

URNIKI

 

Plesni center TBA se obvezuje izvedbe vseh rednih programov objavljenih na urnikih. V primeru odsotnosti učitelja poskrbimo za enakovredno zamenjavo. V primeru, da program zaradi višje sile odpade, vas o tem pravočasno obvestimo in vajo nadomeščamo v drugem terminu ali lokaciji. Pridržujemo si pravico od spremembe urnikov.

 

CENIK PLESNIH PROGRAMOV

 

Strankam so plačilni pogoji in cenik storitev na voljo pri spletnem vpisu.

 

Cene veljajo za eno osebo, za razpisane plesne programe za otroke in mlade. S potrdilom prijave na izbrani plesni program starš/zakoniti zastopnik potrjuje, da je seznanjen s cenikom, sprejema plačilne pogoje in se zavezuje, da bo poravnal vse stroške izbranega plesnega programa v danem roku.

 

PLAČILO VADNINE

 

Za plačilo vadnine za plesni program za nepolnoletne odgovarjajo starši/zakoniti zastopniki.

Plačilo plesnega programa se poravna mesečno, preko predračuna, ki ga starši/skrbniki v začetku meseca za tekoči mesec prejmejo po e-pošti.

V primeru zamude plačila, vas o tem po preteku roka avtomatsko obvestimo po  e-pošti.

 Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime in soustvarjali zdrave pogoje gospodarstva v Sloveniji.

Obisk programov je možen le ob rednem plačevanju vadnine.

Udeleženci programov (v primeru mladoletne osebe starš/skrbnik) morajo obvezno na tba.plesnicenter@gmail.com sporočiti, v kolikor ne prejmejo ali izgubijo račun za plačilo plesnega programa, ki ga obiskujejo.

 

PLAČILNI POGOJI in CENIK STORITEV

 

Strankam so plačilni pogoji in cenik storitev na voljo pri spletnem vpisu. Plačilni pogoji in cenik se osveži z vsakim novim šolskim letom. Pridržujemo si pravico do spremembe cenika in plačilnih pogojev tudi med sezono o čemer bodo naše stranke, ki jih sprememba zadeva pravočasno obveščene po e-pošti. Spremembe stopijo v veljavo s prvim dnem sledečega meseca.

 

POPUSTI

 

20% drugi družinski član

50% vsi ostali družinski člani (tretji, četrti, ...)

(popust se obračuna na cenejšem programu)

 

IZOSTANKI IN OPRAVIČILA

 

Odsotnosti z rednih programov (v dvorani) pri znesku vadnine upoštevamo le v primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi:

  • bolezni, 

  • poškodbe, 

  • kasnejšega vpisa v posamezni program/skupino ali 

  • prekinitve članstva.

 

Pri programih, ki potekajo dvakrat ali trikrat tedensko upoštevamo neprekinjeno odsotnost, ki je daljša od enega tedna. 

 

 Prosimo vas, da nam na tba.plesnicenter@gmail.com javite le daljše odsotnosti.

 *Izostanki pri letnih plačilih se upoštevajo le v primeru daljše odsotnosti, izostanku

vsaj enega meseca in na podlagi predložitve zdravniškega opravičila.

 

POTEK TEČAJEV

 

Na program pridete pravočasno. Za vadbo potrebujete oblačila, ki dopuščajo gibanje in čisto obutev! Priporočamo, da imajo plesalci/ke na programu pijačo. Za nadzor vadečih odgovarjamo le v času vadbe.

 

DVORANE in GARDEROBE

 

Plesalci/ke se lahko v dvorani nahajajo le v spremstvu našega osebja.

V dvorano vstopamo le v čisti obutvi. V dvorano je prepovedan vnos hrane in pijače, razen bidonov.

Za osebne predmete v garderobi, ki ni posebej varovana, med vadbo ne odgovarjamo. Vse pozabljene in izgubljene predmete shranjujemo v temu namenjenem zaboju do konca šolskega leta, ko jih oddamo v dobrodelne namene.

 

NEZGODNO ZAVAROVANJE

Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno programa.

 

ODGOVORNOST

S podpisano prijavnico soglašate, da ste seznanjeni, da se aktivnosti na vseh programih izvajajo na lastno odgovornost. O poškodbah in boleznih se pred vadbo posvetujte z osebnim zdravnikom in jih pripišite na PRIJAVNICO oz. pisno obvestite na tba.plesnicenter@gmail.com.

V primeru slabega počutja naj vadeči takoj prekine z aktivnostjo in o tem obvesti učitelja.

V primeru poškodbe ali bolezni, ki ni nastala zaradi malomarnosti organizatorja, le tega odvezujem vsake odgovornosti.

 

PRITOŽBE IN SPORI

 

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in izpolnjuje svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožbo pošljete na mail tba.plesnicenter@gmail.com, ali pisno na naslov ponudnika Plesno društvo TBA, Ulica Dušana Kvedra 16, 3230 Šentjur.  Postopek pritožbe je zaupen. Če ponudnik ne ugodi kupčevi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in ga poduči o možnostih nadaljnjega reševanja spora.

V primeru, da potrošnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe lahko:

1. v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS) vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora pri Evropskem centru za reševanje sporov (v nadaljevanju: ECDR), mat.št. 6108890000, s sedežem v Ljubljani, Tomšičeva ulica 6, ki ga ponudnik priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov. ECDR je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (v nadaljevanju: MGRT) registriran kot izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in bo t.i. posredovalno – razsojevalni postopek (kombinacija mediacije in arbitraže), za katerega se je odločil ponudnik, izvajal v skladu s »Pravili ECDR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov«, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si. Na ta način je kupcu/potrošniku zagotovljen hiter, enostaven in učinkovit način izvensodnega reševanja potrošniških sporov, saj je postopek zaključen praviloma v 30 dneh in je za kupca/potrošnika brezplačen (kupec/potrošnik krije zgolj stroške svojega morebitnega pooblaščenca). Pobuda za začetek postopka se vloži na obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani www.ecdr.si ali v papirni obliki na sedežu ECDR. Postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov vodijo nevtralni strokovnjaki, akreditirani pri ECDR, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZlsRPS in so vpisani v register izvajalcev pri MGRT.

2. vloži tožbo pri pristojnem sodišču glede na stalno prebivališče kupca.

 

Za vse dodatne informacije smo na voljo:

TBA plesni center d.o.o. in Plesno društvo TBA, avgust 2021

bottom of page