splošni pogoji

VPIS

Vpis v Plesni društvo TBA velja kot pogodbeno razmerje med Plesnim društvom TBA in stranko.

Vpisi v plesni center potekajo na spleni strani www.tba-plesnicenter.si. Ob vpisu polnoleten član oz. v primeru mladoletnega člana starš/skrbnik izpolni prijavnico za tekočo sezono za izbran plesni program.

Prijavnico je možno potrditi le v primeru strinjanja z vsemi zgoraj nevedenimi sestavnimi deli pogodbe. Na podlagi prejete prijavnice in udeležbe na plesnem programu Plesno društvo TBA stranki po e-pošti pošlje ponudbo v obliki podatkov za plačilo storitve. Vpis se med Plesnim društvom TBA in stranko aktivira ob strankinem plačilu storitve ob v ponudbi določenem roku.

 

Vpis v program z izpolnitvijo online prijavnice je obvezen za vse člane.

 

Vpisi potekajo celo leto.

PLESNI PROGRAMI

Trajanje posameznih programov je razvidno pri opisu programov in na urnikih. Program lahko poteka 45, 60, 75. 90 ali 120 minut.

 

Redni plesni programi se izvajajo v času šolskega leta. Redne vaje ne potekajo v času šolskih počitnic in praznikov, razen, če je tak dogovor z vsemi tečajniki programa.

 

V kolikor v program ni vpisanih dovolj plesalcev/k, si kot izvajalec pridržujemo pravico odpovedi tečaja za en teden vnaprej. V kolikor je bilo plačilo za plesni program že izvedeno, ga v celoti vrnemo.

 

 

URNIKI

Plesni center TBA se obvezuje izvedbe vseh rednih programov objavljenih na urnikih. V primeru odsotnosti učitelja poskrbimo za enakovredno zamenjavo. V primeru, da program zaradi višje sile odpade, vas o tem pravočasno obvestimo in vajo nadomeščamo v drugem terminu ali lokaciji.

 

Pridržujemo si pravico od spremembe urnikov.

 

 

CENIK PLESNIH PROGRAMOV

Cenik plesnih programov je na voljo na spletni strani v zavihku Urniki & VPIS.

Cene veljajo za eno osebo, za razpisane plesne programe za otroke in mlade. S potrdilom prijave na izbrani plesni program starš/zakoniti zastopnik potrjuje, da je seznanjen s cenikom, sprejema plačilne pogoje in se zavezuje, da bo poravnal vse stroške izbranega plesnega programa v danem roku.

PLAČILO VADNINE

Za plačilo vadnine za plesni program za nepolnoletne odgovarjajo starši/zakoniti zastopniki.

Plačilo plesnega programa se poravna mesečno, preko predračuna, ki ga starši/skrbniki v začetku meseca za tekoči mesec prejmejo po e-pošti.

V primeru zamude plačila, vas o tem po preteku roka avtomatsko obvestimo po  e-pošti.

 

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime in soustvarjali zdrave pogoje gospodarstva v Sloveniji.

Obisk programov je možen le ob rednem plačevanju vadnine.

 

Udeleženci programov (v primeru mladoletne osebe starš/skrbnik) morajo obvezno na tba.plesnicenter@gmail.com sporočiti v kolikor ne prejmejo ali izgubijo račun za plačilo plesnega programa, ki ga obiskujejo.

PLAČILNI POGOJI in CENIK STORITEV

 

Strankam so plačilni pogoji in cenik storitev na voljo pri online vpisu. Objavljeni so na www.tba-plesnicenter.si. Plačilni pogoji in cenik se osveži z vsakim novim šolskim letom. Pridržujemo si pravico do spremembe cenika in plačilnih pogojev tudi med sezono o čemer bodo naše stranke, ki jih sprememba zadeva pravočasno obveščene po e-pošti. Spremembe stopijo v veljavo s prvim dnem sledečega meseca.

 

POPUSTI

 

20% drugi družinski član

50% vsi ostali družinski člani (tretji, četrti...)

(popust se obračuna na cenejšem programu)

*Za plačilo letnega zneska s 5% popustom nas kontaktirajte na tba.plesnicenter@gmail.com.

 

IZOSTANKI IN OPRAVIČILA

V primeru izostanka pol ali več sklopa/meseca se dobropis upošteva pri plačilu

naslednjega meseca. Evidenco prisotnosti vodimo na treningih, opravičevanje posameznih izostankov ni potrebno. 

 

Prosimo vas, da nam na tba.plesnicenter@gmail.com javite le daljše odsotnosti.

 

*Izostanki pri letnih plačilih se upoštevajo le v primeru daljše odsotnoati, izostanku

vsaj enega meseca in na podlagi predložitve zdravniškega opravičila. Plesalec za

znesek manjajočega obdobja prejme dobropis.

 

POTEK TEČAJEV

 

Na program pridete pravočasno. Za vadbo potrebujete oblačila, ki dopuščajo gibanje in čisto obutev! Priporočamo, da imajo plesalci/ke na programu pijačo.

Za nadzor vadečih odgovarjamo le v času vadbe.

DVORANE in GARDEROBE

 

Plesalci/ke se lahko v dvorani nahajajo le v spremstvu našega osebja.

 

V dvorano vstopamo le v čisti obutvi. V dvorano je prepovedan vnos hrane in pijače,

razen bidonov.

Za osebne predemete v garderobi, ki ni posebej varovana, med vadno ne odgovarjamo. Vse pozabljene in izgubljene predemete shranjujemo v zato namenjenem zaboju do konca šolskega leta, ko jih oddamo v dobrodelene namene.

NEZGODNO ZAVAROVANJE

 

Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno programa.

ODGOVORNOST

 

S podpisano prijavnico soglašate, da ste seznanjeni, da se aktivnosti na vseh programih izvajajo na lastno odgovornost. O poškodbah in boleznih se pred vadbo posvetujte z osebnim zdravnikom in jih pripišite na PRIJAVNICO oz. pisno obvestite na tba.plesnicenter@gmail.com .

V primeru slabega počutja naj vadeči takoj prekine z aktvinostjo in o tem obvesti učitelja.

V primeru poškodbe ali bolezni, ki ni nastala zaradi malomarnosti organizatorja, le tega odvezujem vsake odgovornosti.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Kaj je GDPR in kaj to pomeni za vas? 

GDPR (General Data Protection Regulation) je kratica s katero označujemo Evropsko uredbo s področja varovanja osebnih podatkov. Nastala je kot posledica digitalizacije in povečanega obsega zbiranja osebnih podatkov. Gre za zakonodajo, ki zagotavlja učinkovitejši nadzor nad osebnimi podatki in vnaša strožja pravila na področju varstva osebnih podatkov. Splošna uredba si tako prizadeva izboljšati in uskladiti raven varstva osebnih podatkov po vsej EU. Njen glavni namen je, da omogoča posameznikom večji nadzor nad obdelavo njihovih osebnih podatkov.

 

Varovanje osebnih podatkov:

T.B.A. plesni center in Plesno društvo TBA, kot upravljavca osebnih podatkov, se zavezujeta, da bosta vse prejete osebne podatke članov, navedene v prijavnici, skrbno hranila in uporabljala le v namene vpisa, obveščanja o izvajanju aktivnosti/programov, razporejanja v skupine, fotografiranja, snemanja in objave posnetkov, ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bosta posredoval tretjim osebam. Osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in vsemi nadaljnjimi spremembami, kar vključuje tudi Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

 

Če se osebni podatki člana spremenijo, lahko član le-te popravi in sicer tako, da svoje nove podatke posreduje na elektronski naslov tba.plesnicenter@gmail.com, s pripisom »sprememba osebnih podatkov«.

 

T.B.A. plesni center in Plesno društvo TBA si na podlagi vašega soglasja pridržujeta pravico objavljanja fotografij treningov in dogodkov (s tem vseh povezanih oseb) na spletni strani https://www.tba-plesnicenter.si, svoji Facebook strani in ostalih promocijskih materialnih, kanalih ter javnih medijih.

Pravico imate zahtevati vpogled, popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov ali osebnih podatkov vašega otroka. Podate lahko tudi ugovor zoper obdelavo in prenosljivost vaših osebnih podatkov ali osebnih podatkov vašega otroka, in sicer z elektronskim sporočilom na: tba.plesnicenter@gmail.com. Svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov lahko tudi kadar koli prekličete, ne da bi to kakor koli vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se na podlagi privolitve izvaja do preklica. 

 

Čas hrambe osebnih podatkov:

Čas hrambe osebnih podatkov je različen glede na zakonske zahteve in namene. Računovodski podatki za namene davčne kontrole se hranijo 10 let. Podatki o vpisu se hranijo do prenehanja vpisa, prav tako se podatki namenjeni pošiljanju novic in obvestil hranijo do odjave člana iz plesnega centra/društva. Ob morebitnih zakonskih spremembah velja zadevna zakonska uredba.

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov za T.B.A. Plesni center d.o.o. in Plesno društvo TBA je Boštjan Pavček, katerega lahko kontaktirate na tba.plesnicenter@gmail.com.